2009. június 24., szerda

A Csányi és Lestár családról

A következőket "Orosz Ernő: Heves és Külső Szolnok vármegye nemes családjai" c. könyvében találtam...

Csak sejtem, hogy ők is a családhoz tartozhatnak, mivel kb. azon a területen éltek, ahonnan az őseim is az Kiskunságra költöztek, úgy az 1700-as évek közepe táján... Ennek még utána kell néznem, de addig is legyen itt azok számára is, akiket még ezek a családok érdekelhetnek.


"Csányi. Cs. Lõrincz és István, ennek fia András, továbbá András 1674. évi jul. 20-án czímerlevelet nyertek, mely 1675. évben lett kihirdetve. 1709. évben, majd az investigatio alkalmával 1724. évben István pásztói lakos igazolja nemességét (1709. év 486. neje), ennek Mihály nevü fiától (sz. 1758.) származott unokája Mihály, ki Sátára költözik, 1799. évben bizonyságlevelet nyer. (1799. év 498. sz. 592. jkl.)

A család egyes tagjairól hézagos adataink:

Lajos 1769. évben házasságot kötött Országh Juliával, besenyõi Szabó János özvegyével. (1783. év pp. 2298. Ab. sz.)
1774. évben él Lõrincz és neje Domsics Borbála, ezek gyermekei pedig Alajos László, Lõrincz és Anna (Ludányi Ferenczné) 1819. évben szerepelnek s Pásztón és Szentjakabon voltak birtokosok. 1778. évben István és János testvérek pásztói lakosok. (1819. év pp. 26. sz.)
János 1816. évben végrendelkezik pásztói, muzslai, szentjakabi javairól; gyermekei János és Teréz, Nagy Jánosné. (1822. év pp. 31., 32. sz.)"


"Lestár vagy Lenár. Eredeti neve Török volt s III. Ferdinandtól 1648. évben nyerte Hevesmegyében kihirdetett armalisát. A nemességszerzõk: Török Gergely, neje Magos Dorottya, fia István, fivére Pál, ennek neje Borbás Zsófia, fia Boldizsár, másik fivére András, ennek neje Anna, fia Demeter, harmadik fivére Mihály, ennek neje Kovács Dorottya s fia János voltak. Verpeléten laktak 1699. évben Lestár András, az 1724. évi investigatió idején Ferencz. A családnév átváltozása nincs felvilágosítva. (1725. év 177. sz.)"